Rettigheter

Arbeidsmarkedet skal være åpent for alle som kan og vil jobbe. Derfor finnes det mange forskjellige tiltak for å legge til rette på arbeidsplassen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det å komme i jobb er ingen rettighet. Når man først har kommet i jobb, har man imidlertid rettigheter. Ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter har de samme retithgeter og plikter som arbeidstiakere i det ordinære arbeidslivet.

Ulike arbeidsmuligheter 

Det finnes flere måter å komme ut i arbeidslivet på. Utviklingshemmede har ofte behov for ekstra tilretteleggng på arbeidsplassen. NAV tilbyr en rekke tiltak som skal bidra til at det blir enklere å komme i arbeid.

NAVs arbeidsrettede tiltak finner du informasjon om på deres hjemmeside.

Følger du linkene under kommer du direkte til noen av tiltakene til NAV:

 

Innlegg om arbeid

Trykk her for å laste ned et innlegg holdt av NFU om arbeid, arbeidsmarkedstiltak og arbeidsevnevurdering.