Barn i lek

Barn i lek

Rettigheter

Elever med utviklingshemning som begynner på skolen har ofte behov for ekstra oppfølging for å få et godt utbytte av undervisningen. Dersom barnet ditt ikke får et godt utbytte av den ordinære undervisningen har barnet rett til å få spesialundervisning.

Skolejente som rekker opp håndenHar barnet ditt ikke utbytte av den ordinære undervisingen?

Da kan du søke om spesialundervisning. Barnet ditt har rett til spesialundervisning dersom han/hun ikke får tilstrekkelig utbytte av ordinær undervisining.

Skoleeier har ikke adgang til å trekke inn økonomiske hensyn i vurderingen av hvilket opplæringstilbud som vil gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen

Men retten til spesialundervisning er ikke en rett til et optimalt tilbud, det er en rett til et tilbud som gir eleven et forsvarlig utbytte av undervisningen.

Hvordan søke om spesialundervising?

Skolen har en selvstendig plikt til å vurdere om noen av elevene ved skolen har behov for spesialundervising. Du har som forelder også rett til å be om at spesialundervising blir vurdert for ditt barn.

Utdanningsdirekoratet har utarbeidet en god oversikt over saksgangen når man søker om spesialundervisning.

SkolejenterBarnet mitt får ikke god undervisning - Hva nå?

Dersom du mener barnet ditt ikke får den undervisningen han/hun har krav på, bør du ta dette opp med skolen. Dersom dette ikke fører frem, kan du klage til fylkesmannen i ditt fylke.

Dersom du trenger veiledning til klageprosessen kan du kontakte NFU.