Eksempler og materiell

Her finner du forskjellig informasjonsmateriell om opplæring.

Veiledere

Utdanningsdirektoratet  til regelverket i opplæringsloven som kan være nyttige å vise til i dialogen med skolen.

Den ene gjelder spesialundervisning. Her blir det gitt en oversikt over saksgangen før og etter det fattes vedtak om spesialundervisning, og man får også en oversikt over regelverket og hvilke rettigheter man har.

Vi får også mye spørsmål om hvilke rettigheter man har som foreldre til barn i skolealder. Utdanningsdirektoratet har laget en veileder til foreldre som går gjennom rettigheter og plikter til foreldre og eleven.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veileder om organisering av elevene.(pdf.) Her finner du mer informasjon om regelverket rundt organiseringen av elever i grupper.

DVD om inkludering i skolen

Cover til ny DVDSørlandet kompetansesenter har laget DVD`en «Rom for mangfold» som er en samling eksempler og intervjuer. Disse kan brukes som utgangspunkt for samtaler om inkludering i skolen.

DVD`en inneholder fem historier om skoler som har jobbet med inkludering ut fra forskjellige perspektiver. Ulike skoler med ulike elever og med ulikt utgangspunkt.

I tillegg kan du klikke deg inn på forskjellige temaer der professor Thomas Nordahl og forsker Gidske Holck svarer på sentrale spørsmål om inkludering.

Du kan lese mer om filmen om inkludering og bestille den her.

 

Eksempelsamling om overganger

Eksempelsamling overganger i skolenOpplæringsloven gir verken barn med utviklingshemning eller andre funksjonsnedsettelser rett til særlige tiltak knyttet opp mot overganger. Et unntak er reglene om spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder.

NFU har utarbeidet en eksempelsamling, "Fokus på overganger mellom ulike skoleslag". Heftet finner du digitalt på NFUs hjemmeside, (pdf-format) eller ved å bestille den i vår nettbutikk.

Les mer om detaljer knyttet til overgang mellom skoleslag i menyen til venstre.

 

Utdanningsdirektoratets temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. (pdf.)  Slik beskriver de innholdet i heftet:

"Barn med nedsatt funksjonsevne er først og fremst barn. Samtidig har de rett til en barndom preget av de samme verdier som for andre barn. I dette temaheftet er det innspill som kan være utgangspunkt for refleksjon og drøfting omkring arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen."

 

Likeverd og deltagelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom 

Line M. Sagen har disputert (2.11.12) for graden ph.d.i helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Tema for avhandlingen er ungdomsskolens ivaretakelse av utviklingshemmede elevers deltagelse, spesielt elevenes mulighet for deltagelse i demokrati, deres vilkår for læring og sosialt fellesskap.

Mer om disputasen kan leses på nettsiden til NTNU

Tips noen om siden