Voksenopplæring

Voksne med utviklingshemning som trenger opplæring for å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig eller å kunne lese, skrive, regne og å bruke digitale verktøy, har rett til slik opplæring.

Rett til voksenopplæring i grunnleggende ferdigheter

Opplæringslovens § 4A-2 gir voksne rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter. Grunnlegende ferdigheter er: 

  • ADL-trening (opplæring i daglege gjeremål)
  • grunnleggende kommunikasjonskunnskaper 
  • grunnleggjande lese- og skrivekunnskaper, 
  • motorisk trening og liknande.

 

Voksne som ikke har rett til videregående skole, har rett til voksenopplæring i de grunnleggende ferdighetene. Se Utdanningsdirektoratets presisering av § 4A-2. Retten til spesialundervisning gjelder også for voksenopplæring.

Tips noen om siden