Lettlest

Alle barn rett til å gå på skolen 

Vanlig klasse? 

Er du over 18 år, bestemmer du selv om du vil gå i vanlig klasse

eller bare være sammen med de andre som får spesialundervisning.
 
Er du under 18 år, er det foreldrene dine som bestemmer

hva slags klasse du skal gå i.

Men du skal få si din mening.

Hvor mange år på videregående skole?

Alle har rett til å gå 3 år på videregående skole.

Hvis du trenger det, kan du søke om å få gå opp til 2 år ekstra.

Dette gjelder alle skoler! 

Voksenopplæring

Voksenopplæring er opplæring etter videregående skole.

Her kan du lære forskjellige ting.

For eksempel:

 • Matematikk
 • Å forklare det du mener – uttrykke deg muntlig
 • Å skrive
 • Å lese
 • Å bruke datamaskin og mobil


Du kan få voksenopplæring på et voksenopplærings-senter.

Bor du langt fra et voksenopplærings-senter,

kan det være mulig å få opplæringen hjemme hos deg.

Individuell opplæringsplan - IOP

Det fins læreplaner for vanlig undervisning på skolen.

Der står det hva klassen skal lære i løpet av et skoleår.

Mange elever med utviklingshemning får spesialundervisning.

Du kan få spesialundervisning i noen eller alle fag.

Når du får spesialundervisning,

så får du en læreplan laget spesielt for deg.

Det kalles en individuell opplæringsplan.

Individuell OpplæringsPlan forkorter man ofte til IOP.

Skolen skal lage din individuelle opplæringsplan.

Du har rett til å se hva du mener når skolen lager denne planen.

Foreldrene dine kan også si hva de mener.

Men dere har ikke rett til å bestemme hva innholdet skal være.

Innhold i en IOP

En individuell opplæringsplan skal inneholde 

 • Mål for din undervisning

 • Hva du skal lære

 • Hvordan undervisningen skal foregå

Målene i planen bør inneholde

 Mål for kunnskaper og ferdigheter

Den kan også inneholde

 • Mål for sosial utvikling.

Et eksempel er å kunne ha kontakt med

andre mennesker på en god måte.

 • Mål for personlig utvikling.

Et eksempel er å lære hvordan det er å bli ungdom.

Innholdet i planen skal dreie seg om

 • Hvilke fag du skal ha

 • Hva du skal arbeide med i disse fagene

 • På hvilken måte du skal få undervisning.

For å kunne finne ut hva innholdet i planen skal være,

må skolen finne ut

 • Hva du er flink til
 • Hva som skal til for at du lærer
 • Hva man tror du kan lære
 • Hvordan du lærer noe nytt
 • Hvor raskt du lærer noe nytt

Hvordan undervisningen skal foregå

Det bør stå i IOPen

 • Hvilke læremidler og annet utstyr du og læreren din skal bruke
 • Hvordan undervisningen skal foregå i praksis.
 • Hvem du skal jobbe sammen med når det gjelder
  • spesialpedagoger
  • assistenter
  • andre, for eksempel helsesøster

Også når du får spesialundervisning på et voksenopplærings-senter,

skal skolen lage en individuell opplæringsplan for deg.

Tips noen om siden