Gode eksempler

Her vil vi dele gode eksempler med deg

Eksempelsamling fra NFU

Korridor på skoleVi har utarbeidet en samling på 12 eksempler (se foto) som viser gode overganger for elever med funksjonsnedsettelser mellom ulike skoleslag. Prosjektet har vært støttet av Utdanningsdirektoratet.

Du kan bestille eksempelsamlingen i NFUs nettbutikk eller du kan laste den ned i pdf-format.

 

Filmen Skoleveien - to historier om skolestart

Skolestart er en viktig milepæl for alle foreldre. Men hva når barnet er utviklingshemmet? I et helt år har produsent, Sveinung Wiig Andersen, fulgt Viktor og Theas forberedelser til skolestart.

Skolestart for et barn med utviklingshemning krever forberedelser langt ut over nye klær og nytt pennalhus. Noen foreldre gruer seg i årevis til første skoledag og forteller om bekymring og engstelse for hvordan det skal gå når barnet skal begynne på skolen. Da blir planlegging, overføring av kunnskap, informasjon og å skape trygge rammer viktigere en ved en vanlig skolestart.

I filmen ”Skoleveien” møter vi Viktor (7) fra Hvaler og Thea (7) fra Kristiansand. I over ett år følger vi dem gjennom opp- og nedturer. Skoleveien er to historier om ulike veier til skole. På Hvaler har Viktors skolestart vært planlagt i over to år. Skole og barnehage samarbeider tett om kompetanseoverføring. Theas skolestart viser seg å bli mer kronglete. Det tar tid å få avklart skoletilbud, ressurser og oppfølging og far til Thea blir frustrert og usikker.

Filmen er på 35 minutter og er produsert av Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede og er støttet av stiftelsen Helse- og Rehabilitering. Den kan bestilles fra Sørlandet kompetansesenter (sks-bestilling@statped.no). Du kan også se filmen på NAKU sine hjemmesider.

Tips noen om siden