Medlemsmøte 4. april 2022

Bør utviklingshemming være en diagnose?

NFU sentralt ber oss diskutere dette og styret i lokallaget inviterer til et medlemsmøte 4. april kl 18.30 på Vågønes.

Bør "psykisk utviklingshemning" erstattes med en annen benevnelse? Bør en fjerne "psykisk utviklingshemning" som medisinsk diagnose? Spørsmålene opptar NFUs landsstyre som har bedt om tilbakemeldinger fra organisasjonen.

Landsstyret har stilt lokal- og fylkeslag i NFU to spørsmål: For det første om vi bør arbeide for å endre betegnelsen «utviklingshemming» og hva den i så fall skal være? For det andre om vi skal arbeide for å få fjernet tilstanden som medisinsk diagnose uavhengig av hva betegnelsen er?

https://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/bor-utviklingshemming-vare-en-diagnose/

 

Tid 04 april 2022 , 18.30 - 21.00
Sted Vågønes
Arrangør Bodø lokallag

Viktige saker:

  • Høringsnotat – diagnosen psykisk utviklingshemming
  • BPA
  • Støttekontakt
  • Valg av delegater til Fylkesårsmøtet

Gunn Strand Hutchinson, leder av Råd for personer med funksjonsnedsettelser vil være tilstede.

Styret har møte kl 17.00 i forkant av medlemsmøtet.

Tips noen om siden