Tur NFU 2023 Foto: Solveig Nilsen

Bodø lokallag

Velkommen til Bodø lokallag av NFU

Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

Bodø lokallag tar tak i saker som har betydning for oss i hverdagen. Våre medlemmer er opptatt av blant annet skole, arbeid, boforhold og fritid. Hvilke tilbud har kommunen? Hvilke beslutninger tar politikerne? NFU Bodø følger med og melder inn saker til kommunenen, politikerne og Råd for personer med funksjonsnedsettelser. Vi er representert i en rekke råd og utvalg.

Lokallaget har flere arrangement og aktiviteter for medlemmene, ulike kurs og temamøter. Vi har årsmøte i februar/mars, medlemsmøter og jevnlige styremøter. 

Lokallaget har en egen FB-gruppe på NFU Bodø lokallag og en FB-side NFU Bodø .

Nye medlemmer er alltid velkommen. Innmelding her.

Vil du abonnere på nyhetsbrev NFU sentralt

Ta gjerne kontakt med leder eller noen i styret.

Kontaktinformasjon finner du i menyen under Kontakt oss.

Bodø lokallag av NFU v/ Alan Hutchinson Telefon: 95468939 E-post: alhutch@online.no Annet: Org.nr. 984 948 719 – må oppgis når du velger oss som grasrotmottaker www.nfunorge.org

Tips noen om siden

Ingen aktiviteter funnet