En engasjert gjeng på årsmøtet 2022

Kontakt oss

Alan Hutchinson er gjenvalgt som leder i Bodø lokallag

Styret som ble valgt på årsmøtet 12. mars 2024 består av:
Leder: Alan Hutchinson. Nestleder: Andreas Tymi
Styremedlemmer: Astrid Haavik, Stig Andreas Olsen, Øyvind Tymi Gabrielsen og Mariann Alstad (NY). 
Varamedlemmer: Merete Hassel, Ingrid Hassel og Linda Fagerheim

Styret i Bodø lokallag av NFU 

Kontaktinfo: 
Leder: Alan Hutchinson, alhutch@online.no,mobil 95468939
Nestleder: Andreas Tymi, andreas.tymi@gmail.com, mobil 93866892

Organisasjonsnummer: 984948719

Kontonummer: 4500.81.96196

STYRET 2024/25. Valgt på årsmøtet 12.3.2024

Funksjon

Navn

Sitter til

Leder

Alan Hutchinson
95468939

2025

Nestleder

Andreas Tymi

2026 

Styremedlem

Astrid Haavik

2025

Styremedlem

Mariann Alstad

2026

Styremedlem

Stig Andreas Olsen

2025

Styremedlem

Øyvind Tymi Gabrielsen

2026

 

 

 

Varamedlem

Merete Hassel

2025 

Varamedlem

Ingrid Hassel

2025

Varamedlem

Linda Karina Fagerheim

2025

Tips noen om siden