En egasjert gjeng på årsmøtet 2022

Kontakt oss

Alan Hutchinson er gjenvalgt som leder i Bodø lokallag

Hele styret stilte til gjenvalg på årsmøtet i 2023  (og noen var ikke på valg) Alle fikk fornyet tillit. Som NYTT MEDLEM  har vi fått Linda Karina Fagerheim som vara. Velkommen. 

Styret som ble valgt på årsmøtet 22. mars 2023 består da av:
Leder: Alan Hutchinson. Nestleder: Andreas Tymi
Styremedlemmer: Astrid Haavik, Ragnhild Skålbones,  Stig Andreas Olsen og Øyvind Tymi Gabrielsen. 
Varamedlemmer: Merete Hassel, Ingrid Hassel og Linda Karina Fagerheim

Styret i Bodø lokallag av NFU 

Kontaktinfo: 
Leder: Alan Hutchinson, alhutch@online.no,mobil 95468939
Nestleder: Andreas Tymi, andreas.tymi@gmail.com, mobil 93866892

Organisasjonsnummer: 984948719

Kontonummer: 4500.81.96196

STYRET 2023/24. Valgt på årsmøtet 22.3.2023

Funksjon

Navn

Sitter til

Leder

Alan Hutchinson
95468939

2025 gjenvalg

Nestleder

Andreas Tymi

2024 

Styremedlem

Astrid Haavik

2025 gjenvalg

Styremedlem

Ragnhild Skålbones

2024

Styremedlem

Stig Andreas Olsen

2025 gjenvalg

Styremedlem

Øyvind Tymi Gabrielsen

2024 

 

 

 

Varamedlem

Merete Hassel

2025 gjenvalg

Varamedlem

Ingrid Hassel

2025  gjenvalg

Varamedlem

Linda Karina Fagerheim

2025 NY

Tips noen om siden