En egasjert gjeng på årsmøtet 2022

Kontakt oss

Alan Hutchinson er ny leder i Bodø lokallag

Liv Idun Alstad gikk av som leder på årsmøtet i 2022. Hun har sittet som leder det siste året, men har vært aktiv i styret i en årrekke og gjort en formidabel innsats for NFU. Vi takket av Liv Idun og ønsket Alan velkommen tilbake. Han har vært ute av styret en periode, men takket nå ja til en ny periode.

Styret som ble valgt på årsmøtet 1. mars 2022:
Leder: Alan Hutchinson. Nestleder: Andreas Tymi
Styremedlemmer: Astrid Haavik, Ragnhild Skålbones,  Stig Andreas Olsen og Øyvind Tymi Gabrielsen. 
Varamedlemmer: Merete Hassel og Ingrid Hassel

Her finner du kontaktinformasjon til styret i Bodø lokallag 

Styret i Bodø lokallag av NFU 

Kontaktinfo: 
Leder: Alan Hutchinson, alhutch@online.no,mobil 95468939
Nestleder: Andreas Tymi, andreas.tymi@gmail.com, mobil 93866892

Organisasjonsnummer: 984948719

Kontonummer: 4500.81.96196

STYRET 2022/2023. Valgt på årsmøtet 1.3.2021

Funksjon

Navn

Sitter til

Leder

Alan Hutchinson
95468939

2023 NY

Nestleder

Andreas Tymi

2024 (gjenvalg)

Styremedlem

Astrid Haavik

2023 (ikke på valg)

Styremedlem

Ragnhild Skålbones

2024 NY

     

Styremedlem

Stig Andreas Olsen

2023 (gjenvalg)

Styremedlem

Øyvind Tymi Gabrielsen

2024 (gjenvalg)

 

   

Varamedlem

Merete Hassel

2023 (ikke på valg)

Varamedlem

Ingrid Hassel

2023  NY

Tips noen om siden