Bodø lokallag

Styremøte i Bodø lokallag 2021

Styremøte 270921 på kontoret på Vågønes med oppmøte av nesten alle styremedlemmer og varamedlemmer. Andreas, Astrid, Eva, Liv Idun, Stig Andreas, Caroline, Øyvind og Heidi. Varamedlem Merete er fotograf.

Velkommen til Bodø lokallag av NFU

Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

Bodø lokallag tar tak i saker som har betydning for oss i hverdagen. Våre medlemmer er opptatt av blant annet skole, arbeid, boforhold og fritid. Hvilke tilbud har kommunen? Hvilke beslutninger tar politikerne? NFU Bodø følger med og melder inn saker til kommunenen, politikerne og Råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Lokallaget har flere arrangement og aktiviteter for medlemmene, f.eks medlemsmøter, pizzatreff, ulike kurs og temamøter. Vi har årsmøte i februar og jevnlige styremøter. I denne tida med koronapandemi har naturlig nok de fysiske treffene vært minimale, men kontakten med medlemmene har foregått på andre måter. 

Lokallaget har en egen side på facebook: NFU Bodø lokallag.

Nye medlemmer er alltid velkommen. Innmelding her.

Vil du abonnere på nyhetsbrev NFU sentralt

Liv Idun Alstad er ny leder i Bodø lokallag

Styret som ble valgt på årsmøtet i 2021
Liv Idun Alstad, leder, Andreas Tymi, nestleder,  styremedlemmer: Astrid Haavik Heidi Lillegaard, Caroline Nordheim Karlsen, Stig Andreas Olsen og Øyvind Tymi Gabrielsen. 

Varamedlemmer: Eva Thorbjørnsen, Merete Hassel og Edel Skogen.

Ta gjerne kontakt med leder eller noen i styret.

Kontaktinformasjon finner du i menyen under Kontakt oss.

Bodø lokallag av NFU v/ Liv Idun Alstad Postadresse: Jentoftsletta 1  8010  BODØ Telefon: 97560936 E-post: lividun@yahoo.no Annet: Org.nr. 984 948 719 – må oppgis når du velger oss som grasrotmottaker www.nfunorge.org

Tips noen om siden