Faste aktiviteter i Bodø lokallag

Bodø lokallag har flere faste aktiviteter for medlemmene. Mange av medlemmene er også med på andre tilrettelagte tilbud. Sjekk oversikten her og ta en titt i kalenderen.

Faste aktiviteter og arrangement:

Medlemsmøter
Vi har som mål å arrangere to medlemsmøter i året med ulike tema og erfaringsutveksling. Eksempel på tema kan være bolig, skole, arbeid, fritid, offentlige styringsdokumenter, forskningsprosjekter etc.

Bowling
Hver første fredag i månenden møtes vi på Royal Bowling kl 18.

Tur
Mandager går vi på tur sammen. Kunngjøres på epost og FB.

Grøtfest og grillfest
Før jul møtes vi til grøtfest på 4H-gården og før sommeren er det grillfest ute på Vågønes.

Diverse kurs
Vi arrangerer matkurs, datakurs eller andre kurs i løpet av året. I valgår inviterer vi til valgkurs. Nå planlegger vi også et yogakurs mm. 

Idrettstilbud
Mange av våre medlemmer deltar aktivt i idrettslag og foreninger med svømming, bocca, teppecurling, ski, fotball, håndball, dans og turn.

Teatergruppe - HAR EN FORELØPIG PAUSE 
Teatergruppa Paraply. Åpen primært for medlemmer fra 14 år. Deltakeravgift. Drives av lokallaget. Vi jobber for å få denne i gang igjen.

Andre aktiviteter
Flere av medlemmene er med i fritidsklubben på Hunstad kultursenter. På sommeren arrangerer Bodø kommune aktiviteter i 'Sommer sammen'. Kirkene i Bodø arrangerer to ganger i året gudstjenesteverksted med "De utrolige." 

Ta kontakt om det er noe du kan tenke deg å være med på - som deltaker eller frivillig.

Tips noen om siden