Faste aktiviteter i Bodø lokallag

Bodø lokallag har flere faste aktiviteter for medlemmene. Mange av medlemmene er også med på andre tilrettelagte tilbud. Sjekk oversikten her og ta en titt i kalenderen.

Hurra! Nå kan vi ha møter og arrangementer igjen i NFU. 

Faste aktiviteter og arrangement:

Medlemsmøter
Vi har som mål å arrangere to medlemsmøter i året med ulike tema og erfaringsutveksling. Eksempel på tema kan være bolig, skole, arbeid, fritid, offentlige styringsdokumenter, forskningsprosjekter etc.

Pizzatreff
Første mandag i hver måned er det pizzatreff på Orion fra ca kl 20.00. Ta gjerne med en venn, som kanskje også vil bli medlem i NFU!

Grøtfest og grillfest
Før jul møtes vi til grøtfest på 4H-gården og før sommeren er det grillfest ute på Vågønes.

Diverse kurs
Vi arrangerer matkurs, datakurs eller andre kurs i løpet av året. I valgår inviterer vi til valgkurs. Nå planlegger vi også et yogakurs mm. 

Idrettstilbud
Mange av våre medlemmer deltar aktivt i idrettslag og foreninger med svømming, bocca, teppecurling, ski, fotball, håndball, dans og turn.

Teatergruppe - HAR EN FORELØPIG PAUSE 
Teatergruppa Paraply. Åpen primært for medlemmer fra 14 år. Deltakeravgift. Drives av lokallaget. Vi jobber for å få denne i gang igjen.

Andre aktiviteter
Flere av medlemmene er med i fritidsklubben på Hunstad kultursenter. På sommeren arrangerer Bodø kommune aktiviteter i 'Sommer sammen'. Kirkene i Bodø arrangerer to ganger i året gudstjenesteverksted med "De utrolige." 

Ta kontakt om det er noe du kan tenke deg å være med på - som deltaker eller frivillig.

Tips noen om siden