Årsmøte Nordland fylkeslag 2016

Nordland fylkeslag av NFU avholder årsmøte i helga 23.-24.april 2016. Denne gangen er møtet lagt til Bodø på Thon Hotel Nordlys,.

Bodø lokallag har 10 delegater. Disse ble valgt på årsmøtet 9.mars.

Siden møtet er i Bodø er det anledning for flere av våre medlemmer til å delta på årsmøtet som observatører! Har du lyst?

Tid 23 april 2016 , 10.00 - 24 april 2016 12.00
Sted Bodø
Arrangør NFU Nordland fylkeslag

Fylkesårsmøte 2015 Sandnessjøen

Foto: Synne på fylkesårsmøte i Sandnessjøen 2015

Årsmøtetidspunkt: Lørdag kl. 16.00 – 18.30 og søndag kl. 10.00 – 11.00. Det blir organisasjonskurs/ledermøte på lørdag, 23.4., kl. 10.00 – 15.00 (med innlagt lunsjpause)

Saksliste:
1 Konstituering – møtereglement
2 Fylkeslagets årsmelding, avsluttet pr. 31.12.
3 Revidert regnskap, avsluttet pr. 31.12.
4 Budsjettforslag for inneværende år.
5 Arbeidsprogram/handlingsplan for årsmøteperioden. Ettersendes.
6 Fylkeslagets saker til årsmøtet.
7 Innsendte saker til årsmøtet.
8 Valg av styre i henhold til § 3
Valg av revisor.
Valg av valgkomité på 3 medlemmer
9 Valg av delegater til landsmøtet 2016.
10 Forslag på kandidat(er) til landsstyret 2016 -2020.

Har du lyst til å bli med? Ta kontakt med lokallaget innen 13.april hassel.merete@gmail.com eller på mobil 41221224- Dere kan også melde inn saker innen samme dato.

Tips noen om siden