Valgmøte

VALGKURS onsdag 23.august holdes på Rådhuset kl.18.00.

Kommune- og fylkestingsvalgene

Sammen med en representant fra kommunen, skal vi snakke om hvorfor vi har kommunevalg, hva kommunen har ansvar for, hva vi synes kommunen bør gjøre for å forbedre tjenestetilbudet til vår medlemmer og hvordan vi tar del i valget. 

Kirkevalget

Torkel Irgens, sogneprest ved Rønvik kirke, er bedt om å informere om kirkevalget som foregår samtidig som kommune- og fylkestingsvalgene.

Poltikerne kommer

Kl.19.30 skal vi møte politikere fra forskjellige partier som stiller til valg og høre hva de tenker å gjøre med sakene vi tar opp.

Har du et spørsmål du vil stille til politikerne? 

Se epost fra Alan med noen tema som vi tenker kan være aktuelle å utfordre politikerne på.

 

Tid 23 august 2023 , 18.00 - 21.00
Sted Bodø, Rådhuset
Arrangør NFU Bodø styret

Valg 2023

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg! Fra 10. august kan du forhåndsstemme i hele landet.

Viktige datoer

  • Valgdagen er mandag 11. september. I Bodø kommune kan du også stemme søndag 10. september i de største valglokalene.
  • Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 8. september.

Informasjonsbrosjyrer om valg

Kommunevalget - kandidater fra de ulike partiene

Fylkestingsvalget - kandidater fra de ulike partiene

Kirkevalget

I år er det kirkevalg i Den norske kirke. Alle som er medlem i Den norske kirke har stemmerett. Det er din mulighet til å påvirke fremtidens kirke! 

Les mer om kirkevalget her

Lister og kandidater til Sør.Hålogaland bispedømme

Her kan du finne kandidater til Menighetsråd i din kirke

Tips noen om siden