Årsmøte NFU Bodø

Årsmøtet i NFU Bodø lokallag 1. mars 2022 klokken 19:00 vil finne sted på miljøtjenestens bygg (Vågønes).

Tid 01 mars 2022 , 19.00 - 21.00
Sted Miljøhuset Vågønes
Arrangør NFU Bodø styret
Organisasjonen HELT MED kommer for å fortelle om sitt arbeid med å formidle arbeidsplasser for utviklingshemmede. Dansegruppa FUNK kommer og det blir pizza!
 

SAKER

 1. Konstituering
  Godkjenning av innkalling og dagorden.
  Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
 1. Årsmelding 2021
 2. Revidert regnskap for 2021
 3. Innkomne saker.
 4. Arbeidsprogram
 5. Valg av medlemmer til styret i Bodø lokallag
  Valg av revisor
  Valg av valgkomité
  Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte

Sett av kvelden og kom!

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 23.februar. Meld fra til leder på epost 
lividun@yahoo.no eller på tlf. 97560936
 

Tips noen om siden