Medlemsmøte

Tema for møtet er Bukerstyrt personlig assistanse BPA

Besøk av Alette Reinholdt fra JAG Assistanse.

Tid 16 november 2022 , 18.00 - 20.00
Sted Vågønes Miljøhuset
Arrangør NFU Bodø lokallag

På møtet skal det også orienteres om Regjeringens arbeid med å inkorporere FN Convention on Rights for Persons with Disabilities (CRPD) "Konvensjon om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne" som var emne for årets SOR konferanse i Olso nylig.

Kommunedirektørens forslag til budsjett, som innebærer omfattende nedskjæringer som vil berøre våre medlemmer, vil også bli diskutert.

Velkommen!

Tips noen om siden