Søknadsfrist økonomisk støtte

Vi minner om muligheten for medlemmer om å søke om økonomisk støtte fra lokallaget. Vi presiserer at dette gjelder medlemmer som må ha med seg ledsager på aktviteter.

Tid 01 juni 2015 , 23.30
Sted Bodø
Arrangør NFU lokallagsstyret

Retningslijer for tildeling av økonomisk støtte ble vedtatt på årsmøte i Bodø lokallag 12.mars 2014.

"Forutsatt budsjettmessig dekning avsettes det midler til støtte til medlemmers deltakelse i ulike aktiviteter der medlemmet må ha med en ledsager."

Søknaden må inneholde en redegjørelse og dokumentasjon på deltakelse - eks Polarlekene, Hove-leir, Festspillen i Nord-Norge etc.
Støtten gis som følge av ekstra utgifter til ledsager. Maks støtte pr søknad er kr 2.500,-
Søknaden behandles av lokallagets styre.

Søknadsfrist 1.juni og 1.desember.

Søknad sendes til NFU Bodø lokallag v/leder Merete Hassel, hassel.merete@gmail.com eller kasserer Astrid Haavik, ashaavik@online.no

Tips noen om siden