CRPD Høringsfrist Bodø kommune

Handlingsplanen for oppfølging av CRPD i Bodø kommune ble lagt fram på høring 15. mars 2024. Høringsfrist er 26. april 2024. 

NFU Bodø vil svare på høringen, men det er åpent for alle å sende inn svar! Se egen sak https://www.nfunorge.org/Fylkes-og-lokallag/Nordland/Nordland-lokallag/Bodo-/Nyheter-Bodo-lokallag/handlingplan-for-oppfolging-av-crpd/

 

Tid 26 april 2024 , 00.00
Sted Digitalt
Arrangør Bodø kommune

Tips noen om siden