Årsmøte Bodø lokallag

Velkommen til årsmøte i Bodø lokallag 9.mars 2016.

Årsmøtet har vært annonsert på nett en god stund og innkalling sendes ut på epost 2-3 uker før møtet. Noen medlemmer får innkalling direkte levert. Årsmelding, regnskap og andre sakspapirer legges fram på møtet. Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Valgkomiteens leder er Helene Hagen. Ta kontakt om du har forslag på kandidater til styreverv.

Tid 09 mars 2016 , 18.00 - 21.00
Sted Stadiontunet, kantina
Arrangør NFU lokallagsstyret

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NFU BODØ LOKALLAG 2016

Velkommen til årsmøte i Bodø lokallag.

Sted: Stadiontunet, kantina
Tid: Onsdag 9.mars 2016 kl. 18.00 – 21.00

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 1.mars 2015. Meld fra til leder på epost hassel.merete@gmail.com eller mobil 41 22 12 24.

SAKER
1. Konstituering.
Godkjenning av innkalling og dagorden
Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
2. Årsmelding 2015
3. Revidert regnskap for 2015
4. Innkomne saker. Arbeidsprogram
5. Valg av medlemmer til styret i Bodø lokallag
Valg av revisor
Valg av valgkomité
Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte

Vi håper å få en orientering fra kommunen om organisering av miljøtjenesten mm.

Det blir servering av pizza.

Vel møtt til årsmøtet.

Bodø 14.2.2016

Vennlig hilsen
Merete Hassel, leder

Tips noen om siden