Årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte i Bodø lokallag 2020

Tid 20 februar 2020 , 18.00 - 21.00
Sted Lærings- og mestringssenteret, Nordlandssykehuset
Arrangør NFU Bodø lokallag

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 13 .februar 2019. Meld fra til leder på epost hassel.merete@gmail.com eller mobil 41 22 12 24.

SAKER
1. Konstituering.
Godkjenning av innkalling og dagorden
Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
2. Årsmelding 2019
3. Revidert regnskap for 2019
4. Innkomne saker. Arbeidsprogram
5. Valg av medlemmer til styret i Bodø lokallag
Valg av revisor
Valg av valgkomité
Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte

Varaordfører Ola Smeplass (Sp) kommer.

Gunn Strand Hutchinson vil fortelle litt fra arbeidet i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser i året som har gått.

Etter innlegg og årsmøtesaker blir det servering og godt samvær! 

VELKOMMEN

Bodø 19.2.2020
Merete Hassel,
leder NFU Bodø lokallag
hassel.merete@gmail.com mob. 41 22 12 24

Tips noen om siden