Alt kan bli bedre

Den 28. januar kl. 20.00 arrangerer NFU Bodø et  møte på Stadiontunet  sykehjem, kantina. Vi inviterer også  medlemmer  i Autismeforeningen, CP-foreningen og lokallaget av Ups & Downs til å delta.

Tid 28 januar 2016 , 20.00 - 25 januar 2016 22.00
Sted Stadiontunet sykehjem, kantina
Arrangør NFU Bodø

Medlem av Rettighetsutvalget (Kaldheim-utvalget) , Gunn Strand Hutchinson innleder om utvalgets arbeid og det legges opp til innspill fra salen i fohold til  situasjonen i Bodø. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Det  skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. 

Vi vil gjerne ha med oss representanter fra Bodø kommune som kunne si noe om kommunens tanker/planer i forhold til tilbud for våre medlemmer, både i forhold til bolig, fritidstilbud, arbeid og skole. Vi har derfor invitert administrasjonen v/ Ingunn Lie  Mosti/Randi Huus og  ordfører/ varaordfører til å komme. 

Fra Nordlandsforskning kommer Terje Olsen for å fortelle om forskning i forbindelse med hatytringer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Gunn Strand Hutchinson

Tips noen om siden