Gudstjenesteverksted med DE UTROLIGE

Kirken i Bodø ønsker at alle skal få bruke sine evner og egenskaper og bli kjent med kirken gjennom gudstjenesten. Vi inviter mennesker med utviklingshemming og/eller funksjonsnedsettelse, DE  UTROLIGE, for å lage gudstjeneste, denne gangen i Rønvik kirke. Dette samarbeider bymenighetene om to ganger i året.

Tid 30 mai 2015 , 11.00 - 15.00
Sted Rønvik kirke
Arrangør Kirken i Bodø

De utrolige     Lystenning

Lørdag 30. mai Rønvik kirke, kl.11-15. Vi øver til gudstjenesten. Formingsaktivitet. Lang matpause.

Søndag 31.mai i Rønvik kirke, oppmøte kl.10, gudstjenesten starter kl.11

Alle med oppgaver i gudstjenesten møtes kl.10 for en siste gjennomgang. Alle andre er hjertelig 
velkommen kl. 11. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Tirsdag 9.juni i Rønvik kirke kl.18-19.30
Vi samles for å snakke om gudstjenesten. Bildefremvisning. Servering.

Informasjon og påmelding:
Vigdis Larsen, 
diakon i Rønvik kirke 
vigdis.larsen@kirken.bodo.no  
Tlf  48895347

Vi håper mange vil være med denne gangen også. Velkommen!

Tips noen om siden