Årsmøte

Årsmøte i lokallaget planlegges til tirsdag 26.februar 2019

Innkalling sendes ut til medlemmene i god tid.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Ta kontakt med Anita eller Inger Elisabeth om du kan tenke deg å delta i styrearbeid

På årsmøtet vil det også bli orientering om BPA-ordningen.

Merete Hassel

Tid 26 februar 2019 , 18.00 - 21.00
Sted Lærings- og mestringssenteret på Nordlandssykehuset
Arrangør NFU Bodø lokallag

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I BODØ LOKALLAG

Sted: Lærings- og mestringssenteret, Nordlandssykehuset (inngang fra Parkveien)
Tid: Tirsdag 26. februar 2019 kl. 18.00 – 21.00
Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 19 .februar 2019. Meld fra til leder på epost
hassel.merete@gmail.com eller mobil 41 22 12 24.


SAKER
1. Konstituering.
Godkjenning av innkalling og dagorden
Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
2. Årsmelding 2018
3. Revidert regnskap for 2018
4. Innkomne saker. Arbeidsprogram
5. Valg av medlemmer til styret i Bodø lokallag
Valg av revisor
Valg av valgkomité
Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte

Ann Kristin Pettersen fra Miljøtjenesten kommer for å snakke om BPA.
Gunn Strand Hutchinson orienterer om kommunalt råd.
Det blir servering.

Vel møtt til årsmøtet.

Bodø 12.02.2019
Merete Hassel, leder

Tips noen om siden