Bilde av bygninger ved sjøen i en by

Boligplan Foto hentet fra Bodø kommunes nettside

Temamøte BOLIG

Medlemsmøte torsdag 23 mai kl 18.00 til 20 på Miljøhuset, Vågøynes med tema: 

Kommunens boligsosialpolitikk og tiltak i lys av FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatte funksjonsevne (CRPD).

Tid 23 mai 2024 , 18.00 - 20.00
Sted Miljøhuset Våønes
Arrangør NFU Bodø lokllag styret

Kommunen har utarbeidet en handlingsplan for innarbeiding i sine tiltak og tjenester av forutsetningene i FN Konvensjon om rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD i den engelske forkortelsen). Kommunens initiativ er å berømme. Det innbyr til å ta offentlige tiltak og tjenester i nærmere øyensyn. Selv om det bare er to år siden kommunen vedtok en boligplan, er det klart at forutsetningene i konvensjonen vektlegger synsvinkler som maner til en revurdering av deler av planen, ikke minst når det gjelder tiltak angående boliger til mennesker med nedsatte funksjonsevne. 

For alle som er avhengig av offentlig bistand til å sikre seg en bolig, er kommunens tiltak og politikk viktig for hvor, hvordan, med hvem og i hvilken boform vedkommende har anledning til å bo. CRPD kan være en nøkkel til å åpne for en større vektlegging av medbestemmelse i disse hensyn.

Representanter fra kommunen ved Helse- og Omsorg og Husbanken vil være tilstede.

Boligplan 2022-2025 Bodø kommune

Vel møtt

Alan Hutchinson
leder NFU Bodø lokallag

Tips noen om siden