Lettlest

Alle har rett til å eie sin egen bolig.

Alle har rett til å eie sin egen bolig.

For å eie en bolig, må du ha nok penger til å betale for den. 

Du kan låne penger av banken for å kjøpe egen bolig.

Du kan for eksempel få startlån hos Husbanken.

Det er navnet på en bank.

Du kan også få penger fra kommunen

Det er ikke en rettighet å få leie bolig av kommunen.

Men kommunen har noen leiligheter som de leier ut.

Ofte kan du få leie en av disse leilighetene.

Da må du betale penger til kommunen for å bo der.

Alle mennesker har rett til selv å velge hvor de vil bo.

Noen trenger hjelp fra kommunen for å kunne bo alene.

Hvis du trenger slik hjelp fra kommunen,

skal kommunen høre på hvor du ønsker å bo.

Hvis du trenger slik hjelp, kan du søke kommunen om det.

Hvis kommunen er enig i at du trenger det,

kan du få hjelp i hverdagen.

Du kan få hjelp uansett om du eier eller leier boligen din.

Leiekontrakt

Alle som leier en bolig, skal ha en leiekontrakt.

Leiekontrakt er en avtale mellom personen som eier boligen

og personen som leier den.

 

I en leiekontrakt står det

  • Hvor mye du må betale i måneden for å kunne bo der.
  • Hvilke regler du må følge for å kunne bo der.
  • Hvem som leier deg boligen.
  • Hvor lenge kontrakten varer.
  • I noen kontrakter står det en oppsigelsestid.

 

Hva er oppsigelsestid?

En leiekontrakt kan slutte å gjelde

før kontrakten har gått ut.

Tiden fra du får beskjed

om at leiekontrakten ikke gjelder lenger,

til du må flytte, kalles oppsigelsestid. 

Oppsigelsestiden er vanligvis 3 måneder.

Det vil si at det tar 3 måneder fra kommunen gir deg beskjed,

til du må flytte.

Du kan hende at du selv ønsker å flytte.

Hvis oppsigelsestiden er 3 måneder,

må du gi kommunen beskjed 3 måneder før du vil flytte.

Ingen kan tvinge deg til å flytte før oppsigelsestiden er over

eller leiekontrakten har gått ut.

Når leiekontrakten går ut,

kan du ofte få en ny leiekontrakt

som gjelder den samme boligen.

 

Du og den du leier av, må skrive under på leiekontrakten.

Før du skriver under, er det viktig at du er enig i det som står i kontrakten.

Det er lurt at noen ser på kontrakten sammen med deg før du skriver under.

 

 

 

 

 

 

 

Tips noen om siden

Mios BPA - BPA trenger ikke vaere  vanskelig
Husbankens logo

Husbanken har fått nytt regelverk

Nå har Husbanken revidert sine retningslinjer for å sikre at de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning følges.

Husbankens regleverk