Tilsynsrapport Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen leverte i november 2022 en tilsynsrapport fra sitt besøk ved boliger for personer med utviklingshemning i Bodø kommune. Lokallaget vil gi en kommentar til rapporten. Bodø kommune har foreløpig ikke gitt sitt tilsvar til rapporten. 

Rapporten avdekker grove avvik bla. knyttet til tvang. 

Les rapporten her.

 

Tips noen om siden