Alt kan bli bedre!

Mange medlemmer og andre interesserte møtte opp da NFU Bodø lokallag inviterte til temamøte om rettigheter og hatytringer.

NFU BODØ temamøte Gunn NFU Bodø Terje NFU Bodø temamøte 2016 

Medlem av Rettighetsutvalget (Kaldheim-utvalget) , Gunn Strand Hutchinson innledet om utvalgets arbeid og  inviterte til innspill i fohold til situasjonen i Bodø. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. De skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. 

Mer om Kaldheimutvalget

Fra Nordlandsforskning kom Terje Olsen for å fortelle om et nytt forskningsprosjekt på initiativ fra Bufdir knyttet til hatytringer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Terje vil gjerne ha kontakt med noen som vil være med på å teste og kvalitetssikre spørreskjema mm.

Mer om Forskningsprosjektet

Et 20-talls medlemmer og andre interesserte møtte fram på Stadiontunet i Bodø 28.januar. Politikere og ansatte i Bodø kommune var spesielt invitert, men dessverre møtte ingen opp. Varaordfører hadde gitt signal om at hun kom, men ble forhindret.

NFU Bodø temamøte 2016

Møtet ble ledet av lokallagsleder Merete Hassel. Foto: Liv Idun Alstad

Tips noen om siden