Voksenopplæring

Voksenopplæring
 
På medlemsmøtet i september, hvor miljøtjenesten og undervisningssjefen hadde innlegg, snakket vi blant annet om voksenopplæring. Nå har Bodø kommune lagt ut informasjon om voksenopplæring på sin hjemmeside. Her står det også om spesialundervisning for voksne etter § 4A-2 i opplæringslova. Det gjelder f.eks noen som har behov for å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det står blant annet: 
 
"Spesialundervisning er hvis du enten ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, eller hvis du trenger å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. Dette kan gjelde voksne funksjonshemmede eller andre voksne med spesielle behov"
 
Er det noe du eller noen du kjenner trenger? Da kan du sende en søknad til Bodø voksenopplæring. Bruk søknadsskjema.
Ta kontakt med lokallaget om du trenger hjelp til å fylle ut søknadsskjema. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT på behovet. Undervisningen er gratis.
7 november 2017

Tips noen om siden