Frivillighetspolitikk i Bodø

Møte om frivillighet Bodø kommune 4.juni 2014

Bodø lokallag av NFU deltok 4.juni 2014 på et møte om frivillighetspolitikk i Bodø kommune. Kommunen skal utarbeide en plan for frivillighetspoltikk og ønsket innspill fra de mange lag og foreninger i kommunen.

Bodø har ca 350 lag og foreninger. På møtet deltok representanter fra ca 50 av disse. Fra NFU møtte Astrid Haavik, Liv Idun Alstad og Merete Hassel. Birgitte Brekke fra organisasjonen Frivillighet Norge orienterte i plenum, før deltakerne jobbet i kafedialog med innspill til kommunen.

Les mer på Bodø kommunes hjemmeside

Tips noen om siden