Gunn ble med i Kaldheim-utvalget!

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne styrker Kaldheimutvalget med NFU sin tidligere nestleder, Gunn Strand Hutchinson. Statsråden vil også styrke forskerkompetansen i utvalget

Gunn Strand Hutchinson

Kaldheim-utvalget er et nytt offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Bodø lokallag gratulerer så mye og ønsker lykke til i et viktig arbeid!

Les mer i artikkelen på NFU sin nyhetsside

Tips noen om siden