Samfunn for alle 2012

Samfunn for Alle (SFA) er medlemsblad for Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Det kommer med seks utgivelser pr. år.

Årsabonnement: 400 kroner
Ansvarlig redaktør: Jens Petter Gitlesen (jpg@nfunorge.org)

 Samfunn for alle nr. 1 2012

 

Damer på jobb SFA 1 12Av innholdet:

 • Lødingen kommune på ville veier
 • Øygarden kommune på riktig spor
 • Steffens kamp mot hjelpeapparatet (Vigra kommune)
 • Gigantisk dagsenter i Halden for opptil 80 personer?

Her kan du lese Samfunn for alle nr 1 2012

Samfunn for alle nr. 2 2012

UltralydAv innholdet:

 • Nei til sortering (kampanje)
 • Ernæringsprosjekt blant 120 personer med ulike syndromer
 • Utfordringer som hjelpeverge (advokat Petter Kramås)
 • Et meget tilpasset hus (Kristin i Lødingen)

Her kan du lese Samfunn for alle nr. 2 2012Samfunn for alle nr. 3 2012

Dame som jobberAv innholdet:

 • Endelig - ny stortingsmelding om levekår
 • Institusjonsdebatt raser i Stavanger
 • Kjemper for verdig svangerskapstilbud for alle
 • Jobb for tusenvis i ordninært arbeidsliv i Danmark

Her kan du lese Samfunn for alle nr. 3 2012

Samfunn for alle nr. 4 2012

Damer på jobbAv innholdet:

 • Tvedestrand på ville veier
 • Der alle må bytte bank
 • Hovedaksjonærer i egen bedrift!
 • På jobb med IKT som verktøy

Her kan du lese Samfunn for alle nr. 4 2012

Samfunn for alle nr. 5 2012

Mann på jobbAv innholdet:

 • Annerledes-landsmøtet
 • Navarsete-forakt for Stortinget?
 • Jacobs jobb i slaktetiden
 • John-Harald Wangen hedret

Her kan du lese Samfunn for alle nr. 5 2012

Tips noen om siden