Foto av stortingsbygningen

Kurs om stortingsvalg

NFU har utarbeidet kurshefte om stortingsvalg. Kursheftet tar sikte på å lære opp og å motivere personer med utviklingshemning til å engasjere seg i, - og å benytte seg av sin stemmerett ved stortingsvalget.

27 mars 2013

Tips noen om siden