Fotografi av en stemmeseddel som legges i valgurnen

Stortingsvalget 2013

Mennesker med utviklingshemning deltar i svært liten grad i våre demokratiske organ. Valgdeltakelsen blant personer med utviklingshemning er lav. NFU forsøker gjennom kurs og opplysningsarbeid å rette på denne situasjonen.

Valgmøte i Førde

Mennesker i valglokale   

Frida Galaasen deltok på valgmøte i Førde den 4. september og har sendt oss både bilder og referat. Les mer

Mot et borgerlig flertall

Foto av partilederne Hareide, Grande, Solberg og Jensen

Sjansen for et borgerlig flertall i morgendagens stortingsvalg er 94%, mens fortsatt rødgrønt flertall fremstår som helt usannsynlig. Alle småpartiene har stor sannsynlighetsovervekt for å komme over sperregrensen, samtidig er det svært sannsynlig at minst ett parti kommer under sperregrensen.

Les mer her

Mot et blått Storting

En måned før valget er Høyre landets største parti og Stortinget synes å få et solid borgerlig flertall.

Les mer her

Partienes syn på fosterdiagnostikk

Partiene mener forskjellig om abort av fostre med Down syndrom. Her er en gjennomgang av det som står i partienes programmer.

Les mer om partienes syn på fosterdiagnostikk

Stort borgerlig flertall

Gjennomsnitt av meningsmålinger, juni 2013

Drøyt to måneder til valget kan de borgerlige partiene kose seg med en solid ledelse på de rødgrønne regjeringspartiene.

Les mer om meningsmålingene for juni

Hvilken regjering får vi?

Foto av Jens Stoltenberg og Erna Solberg

Jens Stoltenberg og Erna Solberg (FOTO: Statsministerens kontor)

Det er tre måneder til stortingsvalget og mye kan skje, men noen regjeringsalternativer er mer trolige enn andre.

Les mer om mulige regjeringsalternativ

Meningsmålinger

Illustrasjon av partibarometer

Stortingsvalg har vi bare hvert fjerde år. Men hele tiden er det mange som lurer på hvordan partienes oppslutning er. Meningsmålingene gir et svar på dette.

Les mer om meningsmålinger

Meningsmålinger fra mai: Stort borgerlig flertall

Meningsmåling fra mai

Meningsmålingene for mai viser at Høyre og Fremskrittspartiet ville fått rent flertall hvis det hadde vært stortingsvalg.

Les mer om meningsmålingene fra mai

Sperregrense

Illustrasjon av rødt trafikklys

Partier som får mindre enn 4% oppslutning ved stortingsvalg, får svært få stortingsrepresentanter.

Les mer om sperregrense og utjevningsmandater

Kurshefte om stortingsvalg

Fotografi av stortingsbygningen

Stortingsbygningen

NFU har utarbeidet et kurshefte om stortingsvalg.

Kursheftet kan lastes ned her

Stil spørsmål og diskuter på facebook

Facebook sin logo

På facebook har NFU etablert den lukkede gruppen «Stortingsvalget 2013 - Informasjon, spørsmål og diskusjon». Du kan se gruppen og be om å bli medlem eller du kan sende en e-post til jpg@nfunorge.org og be om å bli lagt til i gruppen.

 

Hvis du ikke er på facebook, må du først bli en facebookbruker før du kan melde deg inn i gruppen.

 

Alle på facebook kan se en lukket gruppe og hvem som er medlemmer, men bare medlemmer kan se innlegg og skrive innlegg. Gruppen er ment å være et tilbud til personer med utviklingshemning som er interessert i -, har spørsmål om eller ønsker å diskutere forhold rundt stortingsvalget 2013. Alle landsstyrets medlemmer er lagt til gruppen, så kan de bli med å legge til nye medlemmer til gruppen og å besvare spørsmål.

 

Frem mot valget vi mye informasjon bli lagt ut i facebookgruppen. Vi håper det blir mange spørsmål og diskusjoner.


Bli med i facebookgruppen «Stortingsvalget 2013 - Informasjon, spørsmål og diskusjon»!

 

Hva bestemmer Stortinget?

Fotografi av stortingssalen

Stortingssalen

Stortinget bestemmer lovene som vi skal ha. I tillegg bestemmer Stortinget hvor mye penger staten skal bruke på ulike oppgaver. Nettopp derfor er det viktig at du stemmer på de partiene som vil bruke statens penger på en slik måte som du vil. Nettopp derfor er det viktig å stemme på de partiene som vil ha de lovene som du mener bør gjelde.

Mer om hva Stortinget bestemmer kan du lese her

Regjeringen

Statsminister Jens Stoltenberg med fem av statsrådene

Statsminister Jens Stoltenberg med fem av statsrådene (Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix). 

Regjeringens oppgave er å gjennomføre det som Stortinget har bestemt. Regjeringen forbereder mange saker som Stortinget skal behandle. Stortingsvalget vil dreie seg om hvem som skal danne regjering etter valget.

Les mer om regjeringen her

Politikk kan være enkelt

Foto av Fremskrittspartets leder, Siv Jensen

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Politikk kan både være uhorvelig vanskelig og veldig lett. Skal en stemme, er det viktigste å vite hva en selv vil.

Les mer om «Politikk kan være enkelt»

Høyre og Frp leder stort på meningsmålingene fra mars

Antallet stortingsrepresentanter partiene hadde fått ut i fra meningsmålingene i mars

Figur: Antall stortiningsrepresentanter partiene ville fått ut i fra meningsmålingene i  mars

Meningsmålingene i mars viste at Høyre var det største partiet. Hadde det vært stortingsvalg, ville Høyre og Fremskrittspartiet fått flertall.

Les mer om meningsmålingene fra mars 2013

Jens Petter Gitlesen

27 mars 2013

Tips noen om siden