Fotografi av Jens Stoltenberg og Erna Solberg

Hvilken regjering får vi?

Det er tre måneder til stortingsvalget og mye kan skje, men noen regjeringsalternativer er mer trolige enn andre.

 1. H+FrP: På de fleste meningsmålingen får Høyre og Fremskrittspartiet flertall etter stortingsvalget. Blir dette valgresultatet, kan vi få en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Men disse to partiene er uenige i mange saker og det er ikke sikkert at de blir enige om å regjere sammen selv om de får flertall i Stortinget. Selv om meningsmålingene gir Høyre og Fremskrittspartiet flertall nå, så trenger de ikke få flertall ved stortingsvalget.

  Gjennomsnittet av meningsmålingene i mai måned gir Høyre og Fremskrittspartiet 87 stortingsrepresentanter, to flere enn de trenger for å ha flertall i Stortinget.

 2. H+FrP+V+KrF: Det vil bli enda mye vanskeligere for de fire opposisjonspartiene å bli enige enn for bare Høyre og Fremskrittspartiet. Både Venstre og Kristelig Folkeparti har sagt at de helst ikke vil være i regjering med Fremskrittspartiet.

  Gjennomsnittet av meningsmålingene i mai måned gir Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti 103 stortingsrepresentanter.
 3. H+V+KrF: Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker en slik trepartiregjering. Disse tre partiene vil ikke få flertall i Stortinget ut i fra meningsmålingene. Men de kan få støtte fra AP i noen saker og fra FrP i andre saker. Enten må de tre partiene få en mye større oppslutning eller så vil det være en mindretallsregjering. Høyre vil nok foretrekke en flertallsregjering fremfor en mindretallsregjering, men det er ikke alltid en får det som en vil.

  Gjennomsnittet av meningsmålingene i mai måned gir Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti 73 stortingsrepresentanter. Skal de tre partiene få flertall, må de sikre seg 12 stortingsrepresentanter mer enn meningsmålingene for mai tilsier.

 4. AP, SV, SP: Den rødgrønne regjeringen vi har nå, ønsker å fortsette. Men skal de fortsette, må de få flertall i Stortinget. Fra meningsmålingene i mai, ligger de rødgrønne an til å få 65 stortingsrepresentanter. Skal de regjere videre, har det tre måneder på å sikre 20 flere stortingsrepresentanter. Da må de gjøre store fremskritt på kort tid.

 5. Det finnes mange andre muligheter som ikke synes spesielt sannsynlige nå. Arbeiderpartiet har tidligere hatt mindretallsregjering i et Storting med borgerlig flertall, de kan forsøke det samme igjen. Hvis det ikke blir et rødgrønt flertall, kan Senterpartiet samarbeide med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. De rødgrønne kan forsøke å få med seg Kristelig Folkeparti og kanskje Venstre.

Jens Petter Gitlesen

13 juni 2013

Tips noen om siden