Gjennomsnitt av 9 meningsmåliner fra mars 2013

Gjennomsnitt av 9 meningsmålinger fra mars 2013 (Kilde: Bernt Aardal)

Høyre og Frp har flertall

Meningsmålingene i mars viste at Høyre var det største partiet. Hadde det vært stortingsvalg, ville Høyre og Fremskrittspartiet fått flertall.

Stortinget har 169 representanter. De partiene som får 85 representanter til sammen har flertall. Slik meningsmålingene var i mars, hadde Høyre og Fremskrittspartiet fått 87 representanter og flertall.

Antallet stortingsrepresentanter partiene hadde fått ut i fra meningsmålingene i mars

Figur 1: Antall stortingsrepresentanter de ulike partiene ville fått ut i fra meningsmålingene i mars 2013 (Kilde: http://www.aardal.info/gallup.pdf).

Statsminister Jens Stoltenberg leder nå en regjering med SV, AP og SP. Meningsmålingen sier at disse partiene ville fått 65 stortingsrepresentanter. Hvis Jens Stoltenberg skal fortsette å lede en regjering bestående av SV, AP og SP, må de få mange flere til å stemme på seg.

Jens Petter Gitlesen

14 april 2013

Tips noen om siden