Foto av Fremskrittpartiets leder, Siv Jensen

Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet

Politikk kan være enkelt

Politikk kan både være uhorvelig vanskelig og veldig lett. Skal en stemme, er det viktigste å vite hva en vil.

Politikk dreier seg om å skille det viktigste fra det som er mindre viktig. Selv om Norge er et rikt land, kan vi ikke gjøre alt. Stortinget bestemmer det staten skal gjøre. Staten kan heller ikke gjøre alt. Stortinget bestemmer hva som vi skal bruke mer penger til og hva som vi ikke skal bruke mer penger til.

Noen politiske partier vil at en skal lete for å finne fostre med Down syndrom, mens andre partier mener at dette er feil. En kan ikke mene begge deler.

Politikk er kort og godt å bestemme hva som er viktigst. Det viktigste bruker vi penger på og det lages ofte lover om det.

Noen meninger

En mann med utviklingshemning fortalte meg at han ville lære seg å lage middag selv. Det mannen sa var politikk. Noen trenger hjelp for å lære seg å lage mat. Noen trenger hjelp for å lage mat. De som synes at dette er viktig, må stemme på et parti som vil gjøre tjenestene til mennesker med utviklingshemning bedre.

Jeg har truffet mange som har ønsket seg en jobb. Hvert år bestemmer Stortinget hvor mange jobber de vil betale for. De som mener det er viktig med en jobb, bør stemme på et parti som mener at staten skal betale for mange arbeidsplasser.

Noen steder er det veldig dyrt å kjøpe sin egen leilighet. De som mener det er viktig med egen leilighet, bør stemme på et parti som vil gi mer hjelp til dem som skal kjøpe bolig.

Hadde skatten vært lavere, hadde en fått mer i lønn og trygd. De som mener at skatten er for høy, bør stemme på et parti som vil senke skattene.

Mange elever med utviklingshemning går ikke i den vanlige klassen, men i spesielle avdelinger. De som mener at det er viktig også at elever med utviklingshemning går i vanlig klasse, bør stemme på et parti som vil at alle skal være inkludert i den vanlige klassen.

For å finne ut hvilket parti en bør stemme på, bør en først finne ut hva en mener er viktig.

Jens Petter Gitlesen

28 mars 2013

Tips noen om siden