Prinsipp 7

Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til et seksualliv og en samlivsform etter eget ønske.

KjæresteparVoksne mennesker med utviklingshemning skal selv kunne velge den samlivsform de ønsker. Dette innebærer rett til nødvendig hjelp og veiledning for å kunne ta egne valg.

Mennesker med utviklingshemning har rett til faglig forsvarlig og tilrettelagt veiledning om seksualliv, samliv og prevensjon.

Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til å få kunnskap om hva det innebærer å få barn og det å bli foreldre. Dette medfører rett til å få hjelp og veiledning til å ta egne avgjørelser. Barnets beste må vurderes som viktigere enn hensynet til ønsket om å få eget barn.

Utdypende tekst:

Alle har rett til å få opplæring og veiledning, slik at de får et godt forhold til egen kropp og seksualitet.

Elever med utviklingshemning må få opplæring i helselære, seksualitet og samliv slik som alle andre barn og unge. Undervisningen må tilrettelegges for den enkelte elev. 

Voksne mennesker med utviklingshemning må få nødvendig opplæring og veiledning tilpasset deres livssituasjon.

Formidling av kunnskap for å unngå seksuell utnyttelse må vektlegges. 

Barn av foreldre med utviklingshemning har det samme rettsvern som andre barn der det er spørsmål om foreldrenes omsorgsevne. Foreldre med utviklingshemning har den samme plikt og det samme ansvar for å ivareta barnets behov som andre foreldre. Foreldre med utviklingshemning har rett til nødvendig hjelp og støtte til å ivareta foreldrerollen på den måten som er best for den enkelte.

Til prinsipp 8

Tips noen om siden