Prinsipp 8

Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til arbeid.

ButikkansattArbeid er å utnytte sine evner og anlegg til beste for seg selv og samfunnet. Gjennom arbeid produseres varer og tjenester for et marked.

For arbeid utbetales det lønn.

Det er viktig at den samlede lønn gir høyere inntekt enn trygd alene. 

Utdypende tekst:

Arbeid er viktig for alle mennesker, også for mennesker som av ulike grunner har mindre arbeidsevne enn andre. Tilbud om arbeid må derfor betraktes som en menneskerett. 

Arbeidsplassen må være i eller tilknyttet vanlige bedrifter i offentlig/privat virksomhet eller arbeidsmarkedsbedrifter.

Arbeidet skal være meningsfylt og bedriften skal legge til rette for utvikling.

Det er det offentliges ansvar å sørge for at alle voksne mennesker med utviklingshemning får tilbud om arbeid.

Arbeid er for mange mennesker viktig for å oppleve eget verd. Arbeid er en viktig faktor for å ha en variert og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Bedriften skal gi tilrettelagt opplæring og nødvendig individuell bistand til arbeidstaker.

Den enkelte arbeidstaker utbetales lønn i forhold til egne evner og produktivitet, mens trygden skal være det supplerende element for å oppnå 100% ytelse.

Arbeidstaker må få hjelp til å prøve ut ulike ordninger innen arbeidslivet. 

Arbeidstakere med utviklingshemning må få reell mulighet til å melde seg inn i fagforening dersom de ønsker det.

Til prinsipp 9

Tips noen om siden