Samfunn for alle 2010

Samfunn for Alle (SFA) er medlemsblad for Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Det kommer med seks utgivelser pr. år.

Årsabonnement: 400 kroner
Ansvarlig redaktør: Jens Petter Gitlesen (jpg@nfunorge.org)

Samfunn for alle nr. 1 2010

Av innholdet:

 • Stadig flere omsorgs-gettoer
 • Journalist Kari Gåsvatn om snikinnføring av institusjoner
 • Utviklingsprosjektet "Identitet, sjølråderett og tilhørighet" (Nordlandssykehuset)
 • Rehabiliteringen må tydeliggjøres (Leder av Norges Handikapforbund, Arne Lein)

Her kan du lese Samfunn for alle nr 1 2010

Samfunn for alle nr. 2 2010

Av innholdet:

 • Tom Rustad viste prinsessen jobben sin
 • Nesten femdobling av downs-aborter fra 2002-2007
 • Hvorfor trenger vi ny vergemålslov? (Hedvig Ekberg, NFU)
 • Kulturfestivalen i Sogn og Fjordane er toppen

Her kan du lese Samfunn for alle nr. 2 2010Samfunn for alle nr. 3 2010

Av innholdet:

 • Boligkamp på Lena (Østre Toten)
 • Mor og psykolog Else-Marie Molunds møte med hjelpeapparatet
 • Diskriminering av selvbygger (Stavanger)
 • Besøk på Gjøvik av kulturformidlere fra Spania og Den Dominikanske Republikk

Her kan du lese Samfunn for alle nr. 3 2010

Samfunn for alle nr. 4 2010

Av innholdet:

 • "Kommunene bryr seg ikke lenger om refs for lovbrudd" (Jan Tøssebro)
 • Slår alarm om forholdene ved omsorgsbolig (Kristiansund)
 • Getto - eller ingenting (Bergen)
 • "Lommetegn" - en lommeparlør (tegn til tale) fra Ups and Downs

Her kan du lese Samfunn for alle nr. 4 2010

Samfunn for alle nr. 5 2010

Av innholdet:

 • "Peer Gynt for alle - 2009" ble en suksess. Nå setter arrangøren opp stykket igjen ved Gålåvatn.
 • "Gufs fra fortiden!". Øygarden blir dobbelt så stor som en gjennomsnitlig institusjon i HVPU-tiden.
 • Seks ungdommer bygger sammen (Ringsaker)
 • I 55 år bodde Knut Sigve hos sin mor, før han til slutt flyttet for seg selv. Historien har nå blitt en varm film om et sårt tema.

Her kan du lese Samfunn for alle nr. 5 2010

Tips noen om siden