Arbeidet med lettlest valgbrosjyre

Arbeidet med å lage lettlest valgbrosjyre startet allerede høsten 2013, inspisert av arbeidet med valgbrosjyren i Bærum kommune i 2011.  Ridderne tok kontakt med de politiske partiene for å tilby hjelp med å få laget lett lest valginformasjon for mennesker med utviklingshemming.

Her finner du hjemmesiden til Ridderne som har gjort dette arbeidet.

Partiene ble tilbudt en brosjyreløsning som skulle inneholde deres hjertesaker og svar på utvalgte spørsmål som utviklingshemmede er opptatt av.  Løsningen var lagt opp slik at de tre største partiene skulle dekke deler av de mindre partienes utgifter.

Høyre sa ja til å bli med allerede i november, mens Arbeiderpartiet som var neste på listen ikke klarte å svare før i begynnelsen av januar 2013.  De svarte at de ville lage sitt eget lett leste valgmateriale.  Hele prosjektet stoppet dermed opp i påvente av svar på en søknad til KRD om tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med valget. Søknaden ble sendt i oktober 2012 og først i februar 2013 fikk vi vite at vi ikke fikk om støtte til å lage tilrettelagt valgmateriell.  Dette førte til et opphold i arbeidet med tilrettelagt valgmateriell.

Høyre ønske allikevel fortsatt å være med så derfor valgte vi å fortsette.  Fordi vi allerede hadde brukt tid på å samle inn aktuelle spørsmål i samarbeid med utviklingshemmede i Norge, Sverige og Danmark. Vi tok kontakt med de resterende partiene for å høre om de ønsket å være med på opplegget.  Det var vanskelig å finne de rette personene i partiene.  Til slutt fikk vi kontakt med alle partiene, men bare Senterpartiet ønsket en brosjyre tilsvarende den vi skulle lage for Høyre.  Venstre svarte for sent til å komme med.  De fikk mulighet til en spesiell løsning, men takket nei.
De lett leste svarene har blitt gjennomgått av medlemmene i rådgivningsgruppen og de har kommet med gode innspill.

Derfor er ikke Venstre med i partienes svar på viktige spørsmål for mennesker med utviklingshemmede.

Erfaringen med dette prosjektet er at behovet for lett lest fortsatt er et ukjent begrep for de politiske partiene.  De lager tilrettelagt og tilgjengelig for andre grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne, men ikke for utviklingshemmede.
  

Tips noen om siden