Vi mener

Nei til kortere skoledag for elever med utviklingshemning

NFU er kjent med flere tilfeller hvor den videregående skolen har regnet hele skoletiden til elever med utviklingshemning som undervisningstid. Resultatet av å kutte friminutt og midttimer, er kortere skoledag.

Opplæringsloven sier ikke noe direkte om friminutt og midttimer. Men det å kutte friminutter og midttimer er ikke forenelig med opplæringslovens kapittel 9a om elevenes skolemiljø.

Alle skal ha samme timeantall

Elever med spesialundervisning skal ha det samme timetallet som andre elever, sier opplæringslovens § 5-1. Når aktiviteter som andre foretar seg i pauser og midttime må gjøres i undervisningstiden for elever med utviklingshemning, blir ikke antallet undervisningstimer det samme.

Ordningen med kortere skoledag for elever med utviklingshemning vil også kunne rammes av diskriminerings- og tilgjengelighetslovens forbud mot diskriminering.

NFU regner med at forslaget fra Greveskogen videregåends skole skrinlegges og håper at eventuelt andre som får kortere skoledag enn elever flest tar kontakt med NFU.

Noe av NFU sin vurdering om kortere skoledag for elever med utviklingshemning kan lastes ned fra lenken under.

Vurdering_av_kortere_skoledag_for_elever_med_utviklingshemning.pdf