Informasjon for Alle

Dokumentet «Information for all» er nå oversatt til norsk! «Informasjon for alle» inneholder mange enkle og gode prinsipper for å gjøre informasjon både lett å lese og å forstå. Det er også anbefalinger for lydmeldinger, videoer og nettsteder. Mye vil bli enklere å forstå både for mennesker med utviklingshemning og andre om prinsippene tas i bruk.

Dokumentet ble utarbeidet i et stort europeisk prosjekt hvor Inclusion Europe hadde hovedansvaret. Det er oversatt til mange språk. Selv om dokumentet er beregnet på en vid målgruppe som lager informasjon for mennesker med utviklingshemning, har vi valgt å legge det på vår nettside under Om NFU – Organisasjonsarbeid.

Informasjon for Alle

Tips noen om siden