NFUs webinar om bolig og rettigheter

Velkommen til webinar 29. november kl. 19 på Teams!

Alle har rett til å velge selv hvor de vil bo. Gode og stabile bomiljø er viktig for å leve selvstendige liv og kunne delta aktivt i samfunnet.

 

Tid 29 november 2023 , 19.00 - 20.00
Sted Teams
Arrangør NFU sentralt

Blant mennesker med utviklingshemming er det 85 % som leier sin bolig av kommunen. Vi ser at et tilbakevendende problem for våre medlemmer er at kommuner ikke forholder seg til husleieloven når de opptrer som utleier. I tillegg ser vi at den kommunale boligmassen som mennesker med utviklingshemming fikk flytte til etter ansvarsreformen, i økende grad foreslås «nedlagt» i disse tider.

I dette webinaret ønsker vi å sette fokus på skillet mellom tjenester og bolig, og hvilke rettigheter man har som leietaker.

NFUs jurister vil innlede med en rettighetsgjennomgang og erfaringer fra våre medlemmer. LDOs Eli Knøsen kommer for å fortelle om Randaberg-saken og LDOs tilsyn der. I tillegg får vi et innlegg fra leieboerforeningens advokat Yngve Gran Andersen, som vil gi leieboerforeningens syn på behov for endringer i husleieloven og deres erfaring med kommunen som utleier.


Trykk her for å melde deg på webinaret.

Tips noen om siden