Konferanse Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Konferansen avholdes 27. - 28. oktober og retter fokus på menneskerettigher og CRPD - der myndigheter, forskere, kommuner, organisasjoner og utviklingshemmede selv, vil beslyse ulike sider ved konvensjonen.

Tid 27 oktober 2022 , 08.30 - 16.30
Sted Oslo kongressenter
Arrangør NFU og Stiftelsen SOR

Tips noen om siden