Refleksjoner over et utgangspunkt

Anne Margrethe Brandt sier noe om utgangspunktet for organisasjonen til NFUs 40 års jubileum i 2007.

Tips noen om siden