Mosjon og trening

I prosjektet "Mosjon og trening" har Karde i samarbeid med NFU laget nettstedet "Mosjon og trening" for mennesker med utviklingshemning. Det er en form for idébank for ulike aktiviteter for mennesker med utviklingshemning. Det er også mulig å kjøre trenings- og dansevideoer fra nettstedet. Her er det også et menyvalg om hvordan støttepersoner kan bidra for å øke mengden fysiske aktiviteter for mennesker med utviklingshemning.

https://www.mosjonogtrening.no/

Tips noen om siden