Aktivitus

I prosjektet "Hjemmetrening og videokontakt" har Karde i samarbeid med NFU produsert et nettsted for støtteapparatet for å fremme fysisk aktivitet og sosiale treff for mennesker med utviklingshemning. 

Målgruppen er tjenesteytere i boliger, avlastere, foreldre og andre støttepersoner for mennesker med utviklingshemning. Det dreier både om trening ved hjelp av digitale medier og sosial kontakt via videoapper. Dessuten er det informasjon om lettlest tekst og hvordan man kan lage gode instruksjoner ved hjelp av PowerPoint.

Hjem | Hjemmetrening og videokontakt (aktivius.no)

Tips noen om siden