Eget hjem

På vei mot «eget hjem» – hvilke muligheter har jeg?

NFU Oslo arrangerer to møter der vi setter «eget hjem» på dagsorden.

Eget hjem – Møte 1: Mulige innganger til «eget hjem»

By

Hvilke muligheter er det for utviklingshemmede å kunne flytte til et «eget hjem» i Oslo kommune? Det kan være mange veier inn, og for å orientere oss om disse vil representanter fra bydel Nordstrand, Velferdsetaten og Husbanken komme for å presentere mulige innganger til å flytte til egen bolig. De vil orientere om ordninger både i privat regi og gjennom kommunen, inkludert mulige støtteordninger.

Temaet er aktuelt for dere som er i en fase hvor flytting skal planlegges, men også for andre som ønsker generell informasjon om hvilke boformer som kan være et alternativ for ditt barn. 

Tid: Tirsdag 30. januar kl. 18.00 – 21.00
Sted: Sagene samfunnshus, Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo

Møtene er åpne, men vi trenger en oversikt over interesse og ber om at dere melder dere på her: Påmelding,

eller e-post:oslofylkeslag@nfu.org eller på telefon 22396050.Eget hjem – Møte 2: Erfaringer fra ulike boformer
Hvordan er det å bo i kommunalt bofelleskap, privat borettslag med mer? Hvilke erfaringer har de som bor rundt i byen vår? Vi har invitert pårørende og beboere til å fortelle om sine erfaringer med ulike boformer; som privat eller kommunalt bofellesskap, fra påbygd  foreldrehjem, egen leilighet i ordinært borettslag og privat leverandør med rammeavtale. Her vil vi også høre om erfaringer med utbyggere som f.eks. OBOS og mulig finansiering.

Tid: Onsdag 28. februar kl. 18.00 – 21.00
Sted: Sagene samfunnshus, Kristiansandsgate 2, 0463 Oslo

Møtene er åpne, men vi trenger en oversikt over interesse og ber om at dere melder dere på her: Påmelding

Eller e-post:oslofylkeslag@nfunorge.org eller på telefon 22396050.

Tips noen om siden