NFU Oslo Fylkeslag

NFU Oslo fylkeslag er fylkesleddet til Norsk forbund for utviklingshemmede i Oslo.

Vi er en interesseorgansasjon for personer med utviklingshemming, deres pårørende og andre som jobber for full inkludering av av utviklingshemmede i samfunnet.

NFU Oslo fylkeslag v/ Fylkesleder Lill Birkelund Postadresse: Postboks 8954 Youngstorget  0028  Oslo Besøksadresse: Youngstorget 2 B, 7 etg Oslo Telefon: 22 39 60 50 E-post: oslofylkeslag@nfunorge.org