Eget hjem

På vei mot «eget hjem» – hvilke muligheter har jeg?

 

By

NFU Oslo satte fokus på hvilke muligheter mennesker med utviklingshemming har for å etablere seg i «eget hjem» i Oslo. Vi ønsket å se hvilke muligheter som er. Her finner du litt om hva vi gjorde på møtene. Vi legger også inn lenker til aktuelle boligrelevante hjemmesider, se nedenfor.

Møtene ble gjennomført januar/februar/mars 2024. Her finner du en oppsummering av møtene som ble presentert i Samfunn for alle nr 2/2024.

NFU Oslo jobber aktivt for å bedre botilbudet til mennesker med utviklingshemming i Oslo gjennom deltakelse i kommunale råd og utvalg.

Har du spørsmål om bolig kan du sende en mail til oslofylkeslag@nfunorge.org og vi skal prøve å svare deg.

Innlegg i Samfunn for Alle nr. 2 2024

Relevante lenker:

Oslo kommunes side om bolig

Forskrift om tildeling av bolig i Oslo kommune 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap 3, §3-2, 6. ledd, bokstav b 

Helsedirektoratets veileder for saksbehandlingen av lov om helse- og omsorgstjenester kap 3

Husbanken

Tøssebro m. fl. : Utviklingshemmedes bosituasjon 2021

Finansiering:

Forskrift om Startlån fra Husbanken

Forskrift om tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig i Oslo kommune

Tips noen om siden